“Voor je het weet ben je zelf een kunstkenner!”

CollectieCentrum Nederland, Amersfoort

Voor je het weet ben je zelf een kunstkenner!

In opdracht van Het Nederlands Openluchtmuseum, museum Paleis Het Loo, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bouwen wij de nieuwe schatkamer van Nederland, het CollectieCentrum Nederland (CC NL) in Amersfoort. Dit  gezamenlijke depot voor de rijkscollecties zal ruim 31.000 m2 bvo beslaan en opent naar verwachting eind 2020 zijn deuren.

We bouwen hier een gebouw dat het ontwerpcertificaat BREAAM Outstanding heeft behaald en een nominatie voor de internationale BREAAM awards 2019. Het CC NL creëert zo veel mogelijk zelf het vereiste klimaat. Een grote vermindering van het energieverbruik  kan gerealiseerd worden dankzij het toepassen van de nieuwste inzichten rondom temperatuur- en RV-bandbreedtes voor het behoud van museale collecties.

Wist je dat…

vanaf het moment een kunstschat in een depot arriveert, het een heel traject doorloopt?
Zo wordt een object eerst in een quarantaineruimte geplaatst en, zo nodig, in een ruimte voor pestbestrijding en ontsmetting. Daarna wordt het object in de fotostudio op beeld vastgelegd en kan het vervolgens naar de atelierruimte waar het wordt onderzocht en eventueel gerestaureerd. Mocht het object weer worden uitgeleend, dan wordt er weer een foto bij vertrek van gemaakt en wordt het zorgvuldig ingepakt zodat het vervoerd kan worden. Hier sta je allemaal niet bij stil als je in een museum een Rembrandt bewondert.

Visser & Smit Bouw werkt met drie ploegen aan de realisatie van het CC NL. De betonnen wanden van het gebouw zijn gezet met stalen bekistingen, resulterend in gladde wanden en minder zichtbare naden, waardoor we meteen schoon werk leveren. Per dag werd er een wand van 16 meter lang en 6 meter hoog inclusief bewaping gezet en vervolgens afgestort.

Indrukwekkende getallen

Het CC NL kent straks een vloeroppervlak: ruim 31.000 m², het gebouw is 162 m lang, 63/80 m breed en ruim 24 m hoog. Voor de collectieopslag is 25.000 m² beschikbaar, voor onderzoek, conservering en restauratie zo’n 5000 m².  Voor kantoren 12 1250 m² gereserveerd.