“Wie weet zijn we al buren…”

Conradhuis, Hogeschool van Amsterdam

Als jij een bouwkunde-opleiding volgt op de HvA is de kans groot dat je van dichtbij meemaakt hoe wij jouw nieuw faculteitsgebouw bouwen. Want Visser & Smit Bouw maakt deel uit van de bouwcombinatie die het nieuwe Conradhuis bouwt op de Amstelcampus. 25.000 m2 BVO die naar verwachting in 2021 in gebruik genomen gaat worden door de faculteiten Techniek, Onderwijs en Opvoeding en Digitale Media en Creatieve Industrie.

‘Bouwen op een postzegel’

Op een zeer beperkte ruimte bouwen wij een hoogbouw aan de Wibautstraatzijde en een laagbouw langs de Mauritskade. De laagbouw wordt via een glaskap verbonden met het ernaast gelegen Theo Thijssenhuis en de hoogbouw, waardoor een indrukwekkend atrium ontstaat. Het bestaande Theo Thijssenhuis en monumentale Kohnstammhuis worden integraal onderdeel van het ontwerp door de plinten van de gebouwen fysiek en programmatisch met elkaar te verbinden. Het Conradhuis heeft het ontwerpcertificaat Breeam Excellent. We hebben een hele reeks aanvullende duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van recyclebare materialen. Met als resultaat dat het gebouw 40 procent minder energie nodig heeft dan is aanbevolen in de Nederlandse bouwvoorschriften.

Wat dit project een mooie uitdaging maakt voor onze collega’s is het bouwen ‘op een postzegel’ in een dicht bebouwde (woon)omgeving. We werken nauw samen met de HvA om overlast voor de buren en studenten zoveel mogelijk te beperken en om alle betrokkenen zo goed mogelijk te informeren over de voortgang. Zo hebben we tijdens een inloopavond voor de omwonenden en toekomstige gebruikers het nieuwe gebouw gevisualiseerd in een 4D model. Ook houden wij wat mogelijke geluidshinder betreft in onze planning rekening met belangrijke momenten in een studiejaar, zoals de tentamenperiodes.

Wil je meer weten over de bouw van het Conradhuis? Ga dan naar de projectomschrijving op onze corporate website.